KORREKT DOKUMENTASJON HVER GANG

Prosjektdokumentasjon er en viktig del av en leveranseavslutning - en del som ofte blir nedprioritert fordi det normalt krever tid å samle dette på en ryddig og korrekt måte. Ikke nå lenger! Med proffsalg får du automatisk all relevant prosjektdokumentasjon på hvert av dine prosjekter, og du kan enkelt hente ut det du trenger. Du får avsluttet prosjektene hurtigere, kan fakturere din kunde tidligere, og gå i gang med neste prosjekt raskere.

  • Riktig FDV-dokumentasjon for hvert prosjekt – med et tastetrykk
  • Enklere oppfølging av offentlige krav og lover
  • Automatisk integrasjon
  • Enkelt å opprette lovpålagte varekartotek for prosjekter
  • Sikrer at Byggesaksforskriften §8-2 oppfylles

…du sikrer at regler blir fulgt, uten at det tar ekstra tid.

mautic is open source marketing automation