DU SIKRER LOVPÅLAGT HMS-STYRING AV PROSJEKTENE DINE

Proffsalg-portalen inneholder brukervennlige moduler for effektiv rapportering, evaluering og oppfølging av HMS/KS funksjoner.

Vår intensjon er å gjøre krav om oppfølging av lovpålagte oppgaver enklere å håndtere. Mindre skader og et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen er noe vi alle ønsker. Vi gir derfor her entreprenørselskapene et enkelt verktøy som tilfredsstiller lovpålagte krav. Funksjonene i Proffsalg-portalen gjør dette enkelt tilgjengelig fra én og samme brukerflate.

Brukervennlige HMS/KS - funksjoner inkluderer:

  • Rapportsenter for dokumentasjon av utførte oppgaver
  • Funksjon for oppfølging og tildeling av ansvarsområder
  • Endringsmelding
  • Sjekkliste
  • Vernerunde
  • Avviksmelding
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse

Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidstakerne har et forsvarlig arbeidsmiljø. Det påligger også et utvidet ansvar for utførelse som underentreprenør samt lovpålagte dokumentasjonskrav overfor tiltakshaver/byggherre. Proffsalg hjelper deg å tilfredsstille disse krav og øvrige krav til HMS/SHA.

Proffsalg hjelper deg med å sikre ansatte og følge lover og regler.

mautic is open source marketing automation