GRATIS PROSJEKTVERKTØY

Med Proffsalg får du tilgang til et prosjektverktøy som vil gjøre hverdagen din enklere. En unik integrering av innkjøp- og prosjektstyring gir deg full informasjon om dine innkjøp og all relevant informasjon - per prosjekt. Dette overflødiggjør papirarbeid og administrasjon som normalt tar mye ressurser.

  • Timeregistrering i prosjekter
  • Registrering av sykefravær
  • Lovpålagt kartotek for prosjekter
  • Hierarkisk ansvarsfordeling for hvert prosjekt
  • Økonomistyring
  • Registrering av bilgodtgjørelse for viderefakturering
  • Brukeradgang på ulike nivåer
  • Enklere å følge opp kundene med oversiktlig logistikkordning

…du får full oversikt over alle dine prosjekter.

ORDRE OG FAKTURAER

Alle ordre og fakturaer vises i riktig prosjekt. Fakturaer fra eksternt kjøp kan også legges til ønsket prosjekt med leverandørinformasjon. Alle fakturaer er søkbare, på for eksempel leverandør, prosjekt, sum, dato, kid.

PRODUKTDOKUMENTASJON

All produktdokumentasjon; produktblad, FDV dokumentasjon etc. for bestilte produkter legger seg i tilhørende prosjekt og er søkbare i alle prosjekter. Produktdokumentasjon fra kjøp utenom portalen kan legges til prosjekt som «legg til fil» for å få komplett dokumentasjon.

ØKONOMISTYRING

Det kan opprettes enkel økonomisk totaloversikt for proffkunden pr. prosjekt, leverandør, totalsummer etc. (dette er også separat søkbart etter hva som er lagt inn). For fakturaer for viderefakturerte ordre til dine kunder, finnes det eget påslagsfelt som beregner hva man legger til som påslag, og som igjen viser hva som skal faktureres. Du får også en kontrollfunksjon for status på dine viderefakturerte ordre og fakturaer.

STATISTIKK

Admin-brukere kan hente ut overordnet statistikk for flere eller alle prosjekter, og vurdere samlede målparametre.

mautic is open source marketing automation