BYGGESAKSBLANKETTER OG DOKUMENTMALER - ENKEL TILGANG OG BRUK

Alle relevante byggesaksblanketter er enkelt tilgjengelig som egen modul i proffsalg-portalen. Du kan enkelt hente frem blanketter, fylle inn digitalt og lagre eller skrive ut.

For blanketter du har bruk for flere ganger, kan du også legge inn flettekoder (f.eks. G.nr/B.nr, adresser osv.) og lagre dokumentet som en mal. Da har du enda enklere tilgang på skjemaet neste gang, og informasjon fra definerte prosjekter kan fylles inn automatisk i skjemaet.

Enklere blir det ikke!

 • Alle relevante blanketter tilgjengelig
 • For lagring til prosjekt, lagring som mal eller til utskrift
 • Flettekoder for automatisk utfylling av prosjektinformasjon
 • Tilpassede maler for skjemaer som brukes ofte

Eksempler på tilgjengelige blanketter:

 • 5154 Nabovarsel
 • 5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
 • 5156 Kvittering for nabovarsel
 • 5188 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt
 • 5151 Søknad om igangsettingstillatelse
 • 5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
 • 5167 Søknad om ferdigattest
 • 5168 Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
 • 5169 Søknad om midlertidig brukstillatelse
 • 5174 Søknad om tillatelse til tiltak
 • 5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer
 • 5176 Boligspesifikasjon i matrikkel
 • 5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
 • 5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg
 • 5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving
 • 5185 Gjennomføringsplan
 • 5148 Samsvarserklæring
 • 5149 Kontrollerklæring med sluttrapport
 • 5181 Erklæring om ansvarsrett
 • 5183 Opphør av ansvarsrett
 • 5184 Søknad ansvarsrett som selvbygger
 • 5186 Melding om endring av ansvarsrett
 • 5187 Erklæring for selvbygger
 • 5191 Plan for uavhengig kontroll
 • 5192 Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen
 • 5149 Kontrollerklæring med sluttrapport
mautic is open source marketing automation